აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2024 წლის პროგრამები ამოქმედდა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 2024 წლის პროგრამები:

სსიპ „ეკონომიკური პროგრამების სააგენტო“
• „დასაქმების ხელშეწყობა“
• „ეკონომიკური საქმიანობის მომსახურეობა“
• „ეკონომიკური მომსახურეობა აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე“
• „ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადების მომსახურეობის“ ქვეპროგრამა
• „დევნილთა სამეწარმეო საქმიანობის გაძლიერება“ ქვეპროგრამა
• „სასოფლო-სამეურნეო და ენდემური კულტურების წარმოების მხარდაჭერის“ ქვეპროგრამა
———————————————————————–
სსიპ „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა“
• აფხაზეთიდან დევნილი მეწარმეების პროდუქციისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის ელექტრონულ ბიზნეს კატალოგში განთავსება (ელექტრონული ბიზნეს კატალოგის ბმული: chamber.abcci.ge)
• ფინანსური წყაროების მოპოვების მიზნით პროექტებისა და ბიზნეს გეგმის შედგენაში დახმარება
• ბიზნეს-შეხვედრების, ვიზიტების, B2B შეხვედრების დაგეგმვა და ორგანიზება
• ბიზნეს-სექტორისათვის დარგობრივი, თემატური სემინარებისა და ტრენინგების ორგანიზება
• ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ორგანიზება
• აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო სპეციალური თანხმობისა და სპეც. საწარმოს სტატუსის მისაღებად კონსულტაციების გაცემა
• კომპანიისათვის ბიზნეს პარტნიორების მოძიება
• სამართლებრივი კონსულტაციის გაცემა
• ფორს-მაჟორის დადასტურება
———————————————————————–
სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტო“
• „ოკუპირებულ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განთავსებული სახელმწიფო უძრავი ქონების საკადასტრო აღწერა“
• „სსიპ „აფხაზეთის ქონების განკარგვისა და საწარმოთა მართვის სააგენტოს“ მართვაში არსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების (შპს) მარკეტინგული მომსახურება“
————————————————————————
ა(ა)იპ – „საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“
• „მომავალი ჩვენია! – პროგრამა აფხაზეთში და გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობის და აფხაზეთიდან იგპ-ის კეთილდღეობისთვის“
————————————————————————
სსიპ „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაჟირების, კვალიფიკაციის ამაღლების და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრი – ბიზნეს-ინკუბატორი“
• დევნილი ახალგზარდების კვალიფიციური გადამზადება და მათი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

banner
წინა სტატიაშისაქართველომ საკრედიტო რისკების კლასიფიკაციაში რისკის რეიტინგი ერთი საფეხურით გაიუმჯობესა
შემდეგი სტატიასაქართველოს პარლამენტსა და გაეროს ბავშვთა ფონდს (UNICEF) შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა