სოჭში მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს

სოჭში მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს
Clique na imagem, para iniciar o vídeo