თბილისის მერია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსებაზე განაცხადებს იღებს

თაიმერი timer.ge
ავტ.: თაიმერი timer.ge მარტი 1, 2019 14:00

თბილისის მერია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსებაზე განაცხადებს იღებს

თბილისის მერიამ სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სწავლის დაფინანსების მიზნით განაცხადების მიღება დაიწყო.

მერიის ინფორმაციით, „სოციალურად დაუცველი და წარმატებული სტუდენტების ხელშეწყობის“ მიზნობრივი ქვეპროგრამის ფარგლებში, დაფინანსდებიან თბილისში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრი სტუდენტები, რომელთა სარეიტინგო ქულა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70 000 ან ნაკლებია და სწავლობენ სახელმწიფოს მიერ ავტორიზებულ კერძო და სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის აკადემიურ საფეხურზე.

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დაფინანსებისთვის განცხადებები 2019 წლის პირველი მარტიდან 31 მაისის ჩათვლით მიიღება.

დაფინანსება გაიცემა სახელმწიფო სასწავლო გრანტის ფარგლებში, რაც წლიურად 2250 ლარს, ხოლო სემესტრულად 1125 ლარს შეადგენს.

სწავლის საფასურის დაფინანსების ოდენობა დამოკიდებულია სტუდენტის წინა სემესტრში მიღებული აკადემიური მოსწრების საშუალო მაჩვენებელზე, კერძოდ: 51 – 70 ქულა – სწავლის საფასურის 50 პროცენტი; 71 – 90 ქულა – სწავლის საფასურის 70 პროცენტი (თუ ოჯახს სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში აქვს 40 000 და ნაკლები სარეიტინგო ქულა, სტუდენტი მიიღებს 100 პროცენტიან დაფინანსებას); 91 – 100 ქულა – სწავლის საფასურის 100 პროცენტი.

ამასთან, თუ სტუდენტს მოპოვებული აქვს 30 პროცენტიანი, 50 პროცენტიანი ან 70 პროცენტიანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტი, მას სწავლის საფასური 100 პროცენტამდე შეევსება.

დაფინანსების მისაღებად სოციალურად დაუცველმა სტუდენტმა ქალაქ თბილისის მერიაში უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები: პირადობის მოწმობის ასლი; ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიანი ბაზიდან; ცნობა უნივერსიტეტიდან წლიური გადასახადის მითითებით; უნივერსიტეტის საბანკო რეკვიზიტები და ანგარიშფაქტურა; უნივერსიტეტის მიერ გაცემული აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელი რეკომენდაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სამოტივაციო წერილი.

თაიმერი timer.ge
ავტ.: თაიმერი timer.ge მარტი 1, 2019 14:00