შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყოფილი ძალოვნებისთვის პენსიის ზრდის შესახებ განცხადებას ავრცელებს

მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, გვსურს საზოგადოებას
მივაწოდოთ ინფორმაცია ყოფილი ძალოვნებისთვის პენსიის (კომპენსაციის) ზრდის
შესახებ. განვმარტავთ, რომ მთავრობის წარდგინებითა და შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ავტორობით მომზადდა და 2023 წლის 13 დეკემბერს საქართველოს
პარლამენტს წარედგინა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი.

წარდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, ძალოვანი უწყებებიდან
დათხოვნილ მოსამსახურეთა სოციალური გარანტიების გაუმჯობესებას
ითვალისწინებს.

კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების შესაბამისად – საკანონმდებლო
განხილვების დასრულების შემდეგ, აღნიშნული ცვლილებები 2024 წლის პირველი
მაისიდან ამოქმედდება.

2006 წლის შემდეგ, პირველად, კომპენსაციის მიმღები ყველა პირისთვის იზრდება
პენსიის (კომპენსაციის) მაქსიმალური ზღვარი და დღეს არსებული 560 ლარიანი
ლიმიტის ნაცვლად იქნება 1000 ლარი.

სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, კერძოდ, პოლიციის კანონით
გათვალისწინებული პრევენციული ღონისძიების განხორციელებისას,
სამართალდარღვევის აღკვეთისას, დამნაშავის შეპყრობისას, დამნაშავეობასთან
ბრძოლისას, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისას ან/და საბრძოლო მოქმედებების
დროს შეტაკებისას, სამსახურებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით
თავდასხმისას, ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის ან/და ქონების
გადარჩენისას დაღუპულ პოლიციელთა ან მიღებული ჭრილობების შედეგად
გარდაცვალების შემთხვევაში მოქმედი კანონმდებლობით პოლიციელის ოჯახს
ერთჯერადად გადაეცემა ფულადი დახმარება 100 ათასი ლარი. ხოლო, პოლიციელის
გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახისთვის, დადგენილი ყოველთვიური პენსიის
ოდენობა 1000 ლარის ნაცვლად იქნება 1200 ლარი.

2013 წლის შემდეგ, პირველად, იზრდება პენსიის (კომპენსაცია)
გამოანგარიშების კანონით დადგენილი კოეფიციენტები შემდეგი პრინციპით:
პენსიისთვის განსაზღვრულ არსებულ თანხას დაემატება

ა) უმცროსი სპეციალური წოდების მქონე პირი (რიგითი-ზემდეგი) – 5 ლარი,
ნაცვლად 2 ლარისა;
ბ) საშუალო სპეციალური წოდების მქონე პირი (უმცროსი ლეიტენანტი – კაპიტანი)
– 10 ლარი, ნაცვლად 5 ლარისა;
გ) უფროსი სპეციალური წოდების მქონე პირი (მაიორი – პოლკოვნიკი) − 15 ლარი,
ნაცვლად 10 ლარისა;
დ) უმაღლესი სპეციალური წოდების მქონე პირი (გენერალ-მაიორი –
გენერალ-პოლკოვნიკი) – 25 ლარი, ნაცვლად 15 ლარისა.
ანალოგიურად იზრდება საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურის
კომპენსაციის გაანგარიშების ოდენობა.
კიდევ ერთხელ განვმარტავთ, რომ კანონპროექტი უკვე დარეგისტრირებულია და
აღნიშნული პენსია 1 მაისიდან გაიზრდება.

banner
წინა სტატიაშიმზექალა შანიძე 98 წლის გახდა
შემდეგი სტატიაიენ სტოლტენბერგი: პუტინს უნდა ესმოდეს, რომ ომის გაგრძელებას ძალიან მაღალი ფასი აქვს