საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი ქვემო ქართლის რეგიონში სიჩქარის კონტროლის 7 სექციას აამოქმედებს

2021 წლის 5 თებერვლიდან, საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით, ქვემო
ქართლის რეგიონში, გარდაბნის რაიონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 7
(შვიდი) ლოკაციაზე:
1. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 21-ე კილომეტრიდან (ვაზიანის გადასახვევი,
მიმართულება საგარეჯო) – თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 28-ე კილომეტრამდე
(გომბორის გადასახვევი). ნებადართული სიჩქარე 80 კმ/სთ.
2. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 28-ე კილომეტრიდან (გომბორის გადასახვევი
I, მიმართულება საგარეჯო) – თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 33-ე კილომეტრამდე
(სართიჭალის შესასვლელი). ნებადართული სიჩქარე 80 კმ/სთ.
3. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 28-ე კილომეტრიდან (გომბორის გადასახვევი
II, მიმართულება საგარეჯო) – თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 33-ე
კილომეტრამდე (სართიჭალის შესასვლელი). ნებადართული სიჩქარე 80 კმ/სთ.
4. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 33-ე კილომეტრიდან (სართიჭალის შესასვლელი,
მიმართულება საგარეჯო) – თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 35-ე კილომეტრამდე
(სართიჭალის გასასვლელი). ნებადართული სიჩქარე 60 კმ/სთ.
5. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 35-ე კილომეტრიდან (სართიჭალის შესასვლელი,
მიმართულება თბილისი) – თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 33-ე კილომეტრამდე
(სართიჭალის გასასვლელი). ნებადართული სიჩქარე 60 კმ/სთ.
6. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 33-ე კილომეტრიდან (სართიჭალის გასასვლელი,
მიმართულება თბილისი) – თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 28-ე კილომეტრამდე
(გომბორის გადასახვევი). ნებადართული სიჩქარე 80 კმ/სთ.
7. თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 28-ე კილომეტრიდან (გომბორის გადასახვევი,
მიმართულება თბილისი) – თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის 21-ე კილომეტრამდე
(ვაზიანის გადასახვევი). ნებადართული სიჩქარე 80 კმ/სთ.
საავტომობილო სიჩქარის კონტროლის 7 (შვიდი) სექცია ამოქმედდება,
შესაბამისად სულ საქართველოს მასშტაბით უკვე 1185 კმ. სიგრძის საავტომობილო
გზა გაკონტროლდება სიჩქარის სექციური კონტროლის სისტემით.