„საარჩევნო კოდექსში“ მომზადებული ცვლილებებით, კენჭისყრამდე რვა საათის განმავლობაში და კენჭისყრის დღის 20 საათამდე წინასაარჩევნო რეკლამა აკრძალული იქნება

admin
ავტ.: admin ივნისი 30, 2020 11:04

„საარჩევნო კოდექსში“ მომზადებული ცვლილებებით, კენჭისყრამდე რვა საათის განმავლობაში და კენჭისყრის დღის 20 საათამდე წინასაარჩევნო რეკლამა აკრძალული იქნება

„საარჩევნო კოდექსში“ მომზადებული ცვლილებებით, კენჭისყრამდე რვა საათის განმავლობაში და კენჭისყრის დღის 20 საათამდე აკრძალული იქნება წინასაარჩევნო რეკლამისა და საარჩევნო სუბიექტების პროგრამების განთავსება, გადაცემა ტელევიზიისა და რადიოს ეთერში.

კანონპროექტის მიხედვით, კენჭისყრის შენობის შესასვლელიდან 25 მეტრის მანძილზე დაუშვებელი იქნება სააგიტაციო მასალის განთავსება, რომელიც დაექვემდებარება ჩამოხსნას/დემონტაჟს/აღებას. ასევე დაუშვებელი იქნება საარჩევნო უბანში ან უბნიდან 25 მეტრის რადიუსში, პირთა მიერ ამომრჩევლის გადაადგილების ფიზიკურად შეფერხება.

ინიციატივაში აღნიშნულია, რომ ცვლილებებს ემატება მკაფიო ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც მესამე მხარისაგან რომელიმე სუბიექტის სასარგებლოდ რეკლამის/ანტირეკლამის განთავსება ჩაითვლება შემოწირულობად, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა მას გაცხადებული საარჩევნო მიზანი. ცვლილებებით განისაზღვრება, რომ აკრძალულ შემოწირულობად იქნება მიჩნეული დაუსაბუთებელი შემოსავლით გაკეთებული შემოწირულობა.

admin
ავტ.: admin ივნისი 30, 2020 11:04