კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლურ­მა სა­წარ­მომ Designa Individual-მა თბი­ლი­სის მე­რის, კახა კა­ლა­ძის­თვის Rolex Daytona-ს ექ­სკლუ­ზი­უ­რი მო­დე­ლი შექ­მნა

კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლურ­მა სა­წარ­მომ Designa Individual-მა თბი­ლი­სის მე­რის, კახა კა­ლა­ძის­თვის Rolex Daytona-ს ექ­სკლუ­ზი­უ­რი მო­დე­ლი შექ­მნა.

რო­გორც Designa Individual თა­ვის ვებგვერ­დზე წერს, მათ წი­თე­ლი კვარ­ცის ბოჭ­კო­ე­ბის­გან და­ამ­ზა­დეს 41 მმ დი­ა­მეტ­რის Daytona-ს კორ­პუ­სი. (ბოჭ­კო­ვა­ნი კვარ­ცი არის მა­სა­ლა, რო­მე­ლიც ნახ­შირ­ბა­დის ბოჭ­კოს­თან მსგავ­სე­ბის გამო ხში­რად გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მა­ღა­ლი კლა­სის სპორ­ტულ სა­ა­თებ­ში. ის უაღ­რე­სად მსუ­ბუ­ქი და გამ­ძლეა).

კო­ლექ­ცი­ის­თვის სულ 17 ერ­თე­უ­ლი სა­ა­თი დამ­ზად­და, თი­თო­ე­უ­ლის ფასი კი 62,490 ევ­როს შე­ად­გენს.

“კა­ხამ მო­ი­თხო­ვა, რომ სა­ა­თი ასა­ხავ­დეს მის ცხოვ­რე­ბა­ში მიღ­წე­ულ უმაღ­ლეს ეტაპს – ჩემ­პი­ონ­თა ლი­გის მო­გე­ბას. ამა­ვე დროს მან სა­ა­თის მთა­ვარ ფე­რად წი­თე­ლი აირ­ჩია. რო­გორც ერ­თგვა­რი კავ­ში­რი მისი ქვეყ­ნის დრო­შას­თან, სა­ქარ­თვე­ლოს­თან და ასე­ვე მი­ლა­ნის სა­ფეხ­ბურ­თო გუნ­დის სა­ში­ნაო ფე­რებ­თან.

მდიდ­რუ­ლი წი­თე­ლი ფერი, რო­მე­ლიც შერ­წყმუ­ლია თეთრ ზო­ლებ­თან ქმნის გა­სა­ო­ცარ ვი­ზუ­ალს.

ცი­ფერბლა­ტის წი­თელ ფონ­ზე გა­მო­სა­ხუ­ლია სა­ხელ­წო­დე­ბა “KALA“. ეს არის ფე­რე­ბის ძა­ლი­ან ცო­ცხა­ლი კომ­ბი­ნა­ცია, რო­მე­ლიც მოგ­ვა­გო­ნებს სა­ქარ­თვე­ლოს დრო­შას.

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ სა­ა­თის გა­რე­გა­ნი მხა­რე მთლი­ა­ნად მორ­გე­ბუ­ლია მო­თხოვ­ნებს, სა­ა­თის შიდა მე­ქა­ნიზ­მი Rolex 4130-ის არის. ეს არის მე­ქა­ნიზ­მი 72-სა­ა­თი­ა­ნი ენერ­გი­ის რე­ზერ­ვით ავ­ტო­მა­ტუ­რად მოძ­რა­ვი პა­რაქ­რო­მის ზამ­ბა­რით და პა­რაფ­ლექ­სუ­რი დარ­ტყმის წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის სის­ტე­მით.“- წერს Designa Individual და სა­ა­თის დე­ტა­ლურ მა­ხა­სი­ა­თებ­ლებს აქ­ვეყ­ნებს:

მო­დე­ლი: Designa ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სა­ა­თე­ბი X კახა კა­ლა­ძე

კორ­პუ­სი: 40მმ დი­ა­მეტ­რი, კვარ­ცის ბოჭ­კო

ფე­რე­ბი: წი­თე­ლი და თეთ­რი

წყალ­გამ­ძლე­ო­ბა: 50 მ (5 ბარი)

მოძ­რა­ო­ბა: Rolex caliber 4130, COSC-ს სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი, ავ­ტო­მა­ტუ­რი, 44 სამ­კა­უ­ლი

სიხ­ში­რე: 28800 ვ/სთ (4 ჰც)

ენერ­გი­ის რე­ზერვი: 72 სთ

ფუნ­ქცი­ე­ბი: სა­ა­თე­ბი, წუ­თე­ბი, წა­მე­ბი, ქრო­ნოგ­რა­ფი

სა­მა­ჯუ­რი: ხელ­ნა­კე­თი ნა­ტოს ნე­ი­ლო­ნი ველკ­როს შე­საკ­რა­ვით

ფასი: €62,490 (და­ახ­ლო­ე­ბით £ 52,800), შე­ზღუ­დუ­ლია 17 ცალი.

Designa Individual Manufacture და­არ­სდა 2 მხატ­ვრის მიერ. მათი სა­თა­ვო ოფი­სი მდე­ბა­რე­ობს გერ­მა­ნი­ა­ში. თუმ­ცა, სა­წარ­მო შეკ­ვე­თებს მსოფ­ლი­ოს ნე­ბის­მი­ე­რი ქვეყ­ნის­გან იღებს.

კომ­პა­ნი­ის გუნ­დი უახ­ლე­სი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბით მუ­შა­ობს. მათ შო­რის, სა­კულ­ტო სა­ა­თე­ბი­სა და სხვა მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბის ხე­ლოვ­ნე­ბის წარ­მო­უდ­გე­ნელ ნი­მუ­შე­ბად გა­დაქ­ცე­ვის­თვის ისი­ნი იყე­ნე­ბენ ნახ­შირ­ბა­დის ბოჭ­კოს.

ნახ­შირ­ბა­დის ბოჭ­კოს ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი თვი­სე­ბა მისი წო­ნაა. ნახ­შირ­ბა­დის წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი თხე­ლი ფე­ნე­ბის წყა­ლო­ბით, წონა 5-ჯერ ნაკ­ლე­ბია, ვიდ­რე უჟან­გა­ვი ფო­ლა­დი. გარ­და ამი­სა, ნახ­შირ­ბა­დის ბოჭ­კო­ვა­ნი ასე­ვე წარ­მო­უდ­გენ­ლად გამ­ძლეა.

წარ­მო­ე­ბის პრო­ცე­სის სა­უ­კე­თე­სო ნა­წი­ლი არის იდეა და დი­ზა­ი­ნი. კომ­პა­ნია პერ­სო­ნა­ლი­ზი­რე­ბულ, უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ნივ­თებს ამ­ზა­დებს.

banner
წინა სტატიაშისტოლტენბერგი: ნატოს სამიტზე საუბარი იქნება უკრაინის ალიანსის წევრობაზე
შემდეგი სტატიაგოცირიძე – რა თქმა უნდა, ანაკლიაში ჩინეთის შემოსვლა ნიშნავს რუსეთის შემოყვანას შავ ზღვაში