ნიკა მელიასთვის დეპუტატის მანდატის შეჩერება – ომბუდსმენის ანგარიში

სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ 2020 წლის ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ წლიური ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშში მოხვდა “ნაციონალური მოძრაობის” თავმჯდომარისთვის, ნიკა მელიასთვის დეპუტატის მანდატის ჩამორთმევისა და უფლებამოსილების შეჩერების საკითხიც.

ანგარიშის თანახმად, ნიკა მელიასთვის დეპუტატის მანდატის შეჩერების აღსრულებაზე სასამართლომ საპროცესო კოდექსის ანალიზის მიღმა, მხოლოდ რეპუტაციულ და მორალურ არგუმენტებზე იმსჯელა.

“სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოს ნიკანორ მელიას სარჩელზე მეგობრის მოსაზრებით მიმართა და განმარტა, რომ რაკი განაჩენი აღსასრულებლად მიქცეული არ იყო, სასჯელი გასაჩივრების პროცედურების დასრულებისა და ბოლო ინსტანციის მიერ შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ უნდა აღსრულებულიყო. სამწუხაროდ, საკონსტიტუციო სასამართლომ სახალხო დამცველის სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება არ გაიზიარა. სასამართლომ გადაწყვეტილებაში სახალხო დამცველის მიერ წარდგენილ მოსაზრებაში აღნიშნული სისტემური განმარტებისა და ორკვალიანი სისტემის შესაძლებლობაზე მიუთითა. ამაში იგულისხმება პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, პარლამენტის წევრისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესაძლებლობა, მხოლოდ საპატიმრო სასჯელის გამოყენების შემთხვევაში, არასაპატიმრო სასჯელის დანიშვნისას კი, კანონიერ ძალაში შესულად და აღსასრულებლად მიიჩნევს მხოლოდ ისეთ განაჩენს, რომელზეც აღარ არსებობს გასაჩივრების შესაძლებლობა. თუმცა სასამართლოს სამოტივაციო ნაწილში საერთოდ არ უმსჯელია ამგვარი განმარტების შესაძლებლობაზე და საპროცესო კოდექსის ანალიზის მიღმა, მხოლოდ რეპუტაციულ და მორალურ არგუმენტებზე მსჯელობით დაასკვნა, რომ დეპუტატის მიმართ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების აღსრულებისთვის მნიშვნელობა არ ჰქონდა დანიშნული სასჯელის სახეს და იგი დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულებულიყო”, – ვკითხულობთ ანგარიშში.

ვირუსის ბლოკატორები
წინა სტატიაშიაფხაზები პოზდნერს თავისთან ეპატიჟებიან
შემდეგი სტატიანინო ლომჯარია: არჩევნები უკიდურესად დაძაბულ გარემოში ჩატარდა-ომბუდსმენის ანგარიში