მიწის სისტემური რეგისტრაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ მიწის სისტემური რეგისტრაცია დაიწყო. სააგენტო 2022-2024 წლების განმავლობაში, საქართველოს 59 მუნიციპალიტეტში (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიისა და თვითმმართველი ქალაქებისა: თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, ფოთი) განახორციელებს საამზომველო და სარეგისტრაციო საქმიანობებს (საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2021 წლის 31 დეკემბერის ბრძანება №798).

დღეს არსებული მდგომარეობით, ქვეყანაში მიწების 1/3 დაურეგისტრირებელია. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 2024 წლის ბოლომდე ეტაპობრივად უზრუნველყოფს ყველა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სისტემურ რეგისტრაციას.

სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში მოქალაქეები საფასურის გადახდის გარეშე მიიღებენ შემდეგ მომსახურებებს:

• მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოები;

• უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მოძიება და სისტემატიზაცია;

• გარიგებაზე მხარეთა ხელმოწერების დამოწმება;

• სანოტარო მედიაცია;

• მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების აღიარება;

• ფაქტების კონსტატაცია;

• მიწის ნაკვეთის ადგილმდებარეობის, უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტთან იდენტურობის დადგენა;

• მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების და მასში ცვლილების რეგისტრაცია.

მიწის სისტემური რეგისტრაციის პარალელურად, მოქალაქეებს კვლავაც შეეძლებათ ისარგებლონ მიწის სპორადული რეგისტრაციით.

საქართველოს მთავრობის #636 დადგენილებით (2021 წლის 31 დეკემბერი) ცვლილება შევიდა #509-ე დადგენილებაში (2011 წლის 29 დეკემბერი), რომლითაც განისაზღვრება სისტემური რეგისტრაციის გეოგრაფიულ არეალში მდებარე მიწის ნაკვეთზე სპორადული რეგისტრაციის საფასური.

წინა სტატიაშისაქართველოს საპატრიარქო უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს დაბადების დღეს ულოცავს
შემდეგი სტატიაგიორგი ჯანჯღავა: საქართველო არ დაესწრება ე.წ. 3+3-ის ფორმატში თურქეთში დაგეგმილ რიგით მეორე შეხვედრას