ჯაფარიძე: წლე­ვან­დელ არ­ჩევ­ნებ­ზე ოპო­ზი­ცი­ის გა­მარ­ჯვე­ბის შან­სი უფრო მაღ­ლია, ვიდ­რე 2020 წელს იყო

წლე­ვან­დელ არ­ჩევ­ნებ­ზე ოპო­ზი­ცი­ის გა­მარ­ჯვე­ბის შან­სი უფრო მაღ­ლია, ვიდ­რე 2020 წელს იყო, – ამის შე­სა­ხებ “გირ­ჩი-მეტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბის“ ლი­დერ­მა, ზუ­რაბ ჯა­ფა­რი­ძემ “პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის“ გა­და­ცე­მა “თა­ვი­სუ­ფალ სტუ­დი­ა­ში“ გა­ნა­ცხა­და.

ამას­თან, ჯა­ფა­რი­ძის თქმით, გა­მარ­ჯვე­ბის­თვის მო­ბი­ლი­ზა­ცი­ის ნა­წილ­ში ოპო­ზი­ცია ჯერ­ჯე­რო­ბით ფორ­მა­ში არ არის, თუმ­ცა არ­სე­ბულ სი­ტუ­ა­ცი­ას პე­სი­მის­ტუ­რად და ტრა­გი­კუ­რად არ უყუ­რებს.

“მე არ ვუ­ყუ­რებ პე­სი­მის­ტუ­რად და ტრა­გი­კუ­ლად სი­ტუ­ა­ცი­ას. მე მგო­ნია, რომ გა­მარ­ჯვე­ბის შან­სე­ბი საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლია. ეს შან­სე­ბი უფრო მა­ღა­ლი­ცაა, ვიდ­რე 2020 წელს იყო. 2020 წელ­საც, რომ არ გა­ე­ყალ­ბე­ბი­ნათ არ­ჩევ­ნე­ბი, ოპო­ზი­ცია მო­ი­გებ­და, მაგ­რამ მგო­ნია, რომ ახლა გა­ცი­ლე­ბით უკე­თე­სი შე­დე­გის და­დე­ბა შე­უძ­ლია ოპო­ზი­ცი­ას. მათ შო­რის ისე­თი შე­დე­გის, რო­დე­საც გა­ყალ­ბე­ბაც აღარ უშ­ვე­ლის “ოც­ნე­ბას“, ოღონდ ამას სხვა­ნა­ი­რი მო­ბი­ლი­ზე­ბა სჭირ­დე­ბა და სხვა­ნა­ი­რი ტი­პის მუ­შა­ო­ბა. ამ ნა­წილ­ში ოპო­ზი­ცია ჯერ­ჯე­რო­ბით არ არის იმ ფორ­მა­ში, რა ფორ­მა­შიც უნდა იყოს და არ არის და­კა­ვე­ბუ­ლი იმით, რი­თაც უნდა იყოს და­კა­ვე­ბუ­ლი“, – გა­ნა­ცხა­და ზუ­რაბ ჯა­ფა­რი­ძემ.

ჯა­ფა­რი­ძე ოპო­ზი­ცი­უ­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი სპექტრის კონ­სო­ლი­და­ცი­ის მნიშნ­ვე­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რობს და აცხა­დებს, რომ “გირ­ჩი – მეტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა“ სხვა­დას­ხვა პო­ლი­ტი­კურ ჯგუფ­თან კონ­სულ­ტა­ცი­ებს გა­დის.

“მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და სა­ჭი­როა ძა­ლე­ბის კონ­სო­ლი­და­ცია. ეს არ ეხე­ბა მხო­ლოდ და მხო­ლოდ 5%-იან ბა­რი­ერს. ამის გარ­და ოპო­ზი­ცი­ურ ფლანგზე დე­ფი­ცი­ტია რე­სურ­სე­ბის, კო­ორ­დი­ნა­ცი­აა სა­ჭი­რო თუნ­დაც ხმე­ბის დაც­ვის თვალ­საზ­რი­სით, ასე­ვე სა­ერ­თო მნიშ­ვნე­ლო­ბის სა­კი­თხე­ბის გა­ტა­ნა რომ მოხ­დეს პარ­ლა­მენ­ტში. ბევ­რი სა­კი­თხია და მათ შო­რის დიახ, წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნოდ ძა­ლე­ბის გარ­კვე­უ­ლი კონ­სო­ლი­და­ცია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მათ შო­რის ეს და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია სა­არ­ჩევ­ნო ბა­რი­ერ­თა­ნაც. თუ გა­მარ­ჯვე­ბა­ზეა სა­უ­ბა­რი, არ შე­იძ­ლე­ბა, პრო­და­სავ­ლუ­რი, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­სად­მი კრი­ტი­კუ­ლად გან­წყო­ბი­ლი ხმე­ბი წა­ი­ღოს “ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ“ და ამას ჭირ­დე­ბა აქე­თა ფლანგზე ისე­თი კონ­ფი­გუ­რა­ცია, რომ ხმე­ბი არ და­ი­კარ­გოს“, – გა­ნა­ცხა­და ზუ­რაბ ჯა­ფა­რი­ძემ.

ზუ­რაბ ჯა­ფა­რი­ძის გან­ცხა­დე­ბით, რამ­დე­ნი­მე პო­ლი­ტი­კურ ჯგუფ­თან მიმ­დი­ნა­რე­ობს კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი, თუმ­ცა ჯერ რა­ი­მე ტი­პის ერ­თო­ბა­ზე გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი არ არის.

“ჩვენ გვაქვს კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი და ეს არც დაგ­ვი­მა­ლავს არას­დროს. ინი­ცი­ა­ტო­რე­ბი ვი­ყა­ვით ძა­ლე­ბიც კონ­სო­ლი­და­ცი­ის თით­ქმის ორი წლის წინ. ახლა ამ წუთ­შიც გვაქვს კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი. გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა რა­ი­მე ტი­პის ერ­თო­ბა­ზე ჯერ მი­ღე­ბუ­ლი არ არის. ეს ისე­თი პრო­ცე­სია, რო­მე­ლიც ფრთხი­ლა­დაა გა­სავ­ლე­ლი, ამი­ტომ მე ვე­რი­დე­ბი ხოლ­მე წი­ნას­წარ რა­ღაც გან­ცხა­დე­ბე­ბის კე­თე­ბას, მაგ­რამ რა­ღაც ტი­პის კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი გვაქვს არა­ერთ პო­ლი­ტი­კურ ჯგუფ­თან“, – გა­ნა­ცხა­და ზუ­რაბ ჯა­ფა­რი­ძემ.

ამას­თან, ზურა ჯა­ფა­რი­ძის გან­ცხა­დე­ბით, დღეს პო­ლი­ტი­კად სა­ტე­ლე­ვი­ზიო ეთე­რებ­ში სი­ა­რუ­ლი და მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნე­ბის კო­მენ­ტი­რე­ბა ით­ვლე­ბა, ხოლო ში­ნა­არ­სობ­რივ თე­მებ­ზე არა­ვინ სა­უბ­რობს, რად­გან პო­ლი­ტი­კუ­რი ბა­ზა­რი მათ ამას არ სთხოვს.

“მე მგო­ნია, რომ ოპო­ზი­ცი­ურ ფლანგზე ში­ნა­არსზე სა­უბ­რის პრობ­ლე­მაა. ამის მი­ზე­ზი მათ შო­რის ისი­ცაა, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ თა­ვის დრო­ზე, წლე­ბის წინ, შე­წყვი­ტა დე­ბა­ტი და ამ დე­ბა­ტე­ბის გაქ­რო­ბამ, მათ შო­რის მე­დია სივ­რცი­და­ნაც, გა­მო­იწ­ვია ის, რომ პო­ლი­ტი­კო­სო­ბა რა არის დღეს? – იარო სა­ღა­მო­ო­ბით ეთე­რებ­ში, ხან­და­ხან დღის ეთერ­ში და მიმ­დი­ნა­რე მოვ­ლე­ნებ­ზე აკე­თო კო­მენ­ტა­რე­ბი. ეს არის მარ­ტი­ვი ცხოვ­რე­ბა ქარ­თვე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სის­თვის. ეს ით­ვლე­ბა, რომ არის პო­ლი­ტი­კა და ში­ნა­არსზე არ ულა­პა­რა­კი­ათ წლე­ბია. რომ და­ა­ყე­ნოთ ქარ­თუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი სპექტრი, 20-დან 19 ში­ნა­არსზე ვერ და­გე­ლა­პა­რა­კე­ბა ვერ­ცერთ მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ზე, ეს არის რე­ა­ლო­ბა. ეს არ ნიშ­ნავს, რომ მათ არ შე­უძ­ლი­ათ რა­ღა­ცებ­ში გა­ერ­კვნენ, მო­ემ­ზა­დონ, მაგ­რამ დღე­ვან­დე­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი ბა­ზა­რი მათ ამას არ სთხოვს და იო­ლად გა­დი­ან ფონს“, – გა­ნა­ცხა­და ზუ­რაბ ჯა­ფა­რი­ძემ.

banner
წინა სტატიაშიუკრაინულმა დრონმა დიქტატორ პუტინის სასახლეს გადაუფრინა
შემდეგი სტატიაბერძნული მაფიის წევრების მკვლელობის ბრალდებით საბერძნეთში ორი ქართველი დააკავეს