გადასახადის გადამხდელები ელექტრონული მომსახურებისთვის ახალი შეღავათიანი პირობებით ისარგებლებენ

გადასახადის გადამხდელები ელექტრონული მომსახურებისთვის ახალი შეღავათიანი პირობებით ისარგებლებენ.შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ფუნქციებიდან გამომდინარე, უწყებაში მუდმივად მიმდინარეობს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროექტი, რომელთაგან ერთ-ერთია ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე პროექტი – „საქართველოში კარგი მმართველობის ინიციატივა“. აღნიშნული პროექტის მიზანია შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მქონე გადასახადის გადამხდელების მხრიდან, თვითმომსახურების ხელშეწყობა, რაც უზრუნველყოფს ელექტრონული სერვისების მაქსიმალურად დისტანციურად გამოყენებას და შესაბამისად, შემოსავლების სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების მაქსიმალურ მოქნილობას.

შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში, საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში, განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც ითვალისწინებს შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურების გადახდის ახალი პირობების, მათ შორის, საფასურის გადახდისგან გათავისუფლების ან განახევრების, შემოღებას იმ პირებისთვის, რომლებიც შესაბამისი მომსახურების გაწევის მოთხოვნით შემოსავლების სამსახურს განცხადებას წარუდგენენ ელექტრონული ფორმით, მათივე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან.

“წარმოდგენილი ცვლილება ემსახურება შემოსავლების სამსახურში განცხადებების ელექტრონული ფორმით მომართვიანობის წახალისებას და დისტანციური სერვისებით სარგებლობას, რისი მნიშვნელობაც განსაკუთრებით თვალნათლივ წარმოჩინდა გლობალური პანდემიის პირობებში. სერვისების ელექტრონული ფორმით გამოყენება საშუალებას აძლევს ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის მქონე პირს, მაქსიმალურად მარტივად და მოქნილად ისარგებლოს სასურველი სერვისით, ამასთან განცხადების წარდგენა შესაძლებელია დისტანციურ რეჟიმში, ნებისმიერ დროს. თვითმომსახურების წახალისება წარმოადგენს შემოსავლების სამსახურის სერვისების განვითარების 2021-2024 წლების სტრატეგიის მიზანს და ამ მიმართულებით უახლოეს მომავალში კიდევ სხვა სიახლეებიც იქნება ხელმისაწვდომი.

აქვე წარმოგიდგენთ, იმ განცხადებების ჩამონათვალს, რომლის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან რეგისტრაციის შემთხვევაშიც პირი თავისუფლდება მომსახურების საფასურის გადახდისგან:

საბანკოანგარიშებისშესახებცნობისგაცემისთაობაზე;
საგადასახადოდავალიანებისშესახებცნობისგაცემისთაობაზე;
გადასახადისგადამხდელისმოწმობისაღდგენისშესახებ;
მიკრობიზნესისსტატუსისმინიჭება;
მცირებიზნესისსტატუსისმინიჭება;
ფიზიკურიპირისშემოსავლებისშესახებინფორმაციისმოთხოვნა;
გადახდისწყაროდანმიღებულშემოსავლებზეშეღავათისგამოყენებისუფლებისშესახებ (დაქირავებულიპირისმომართვისშემთხვევაში);
ნავთობპროდუქტებისმიწოდებისაღრიცხვისელექტრონულიჟურნალისრეგისტრაცია.
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საფასურები განახევრდება, ასევე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდიდან რეგისტრაციის შემთხვევაში შემდეგ განცხადებებზე:

საგადასახადოორგანოსთანშედარებისაქტისგაფორმებისშესახებ;
შვიდნიშნაკოდისრეგისტრაციასტაციონალურიობიექტებისათვის-ნავთობპროდუქტებისრეალიზატორებისათვის;
მოსარგებლედრეგისტრაციაანვადისგაგრძელება-ნავთობპროდუქტებისრეალიზატორებისათვის.
გაცნობებთ, რომ შემოსავლების სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურებისთვის დადგენილი საფასურის გადახდის ახალი პირობით სარგებლობა მიმდინარე წლის 25 სექტემბრიდან იქნება შესაძლებელი.

ამასთან, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური მოგმართავთ თხოვნით, საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ასევე, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, მაქსიმალურად გამოიყენოთ ელექტრონული და დისტანციური მომსახურებები”, – ნათქვამია ინფორმაციაშია.

წინა სტატიაშიოფიციალური მონაცემებით, საქართველოში 1 122 209​​ აცრაა ჩატარებული
შემდეგი სტატიაკორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან თბილისში გამოვლინდა 1 755, აჭარაში – 456, იმერეთში – 447