ევროკავშირის დაფინანსებით შსს-ს საექსპერტო- კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი აღჭურვილობა გადაეცა

თაიმერი timer.ge
ავტ.: თაიმერი timer.ge აპრილი 4, 2019 19:28

ევროკავშირის დაფინანსებით შსს-ს საექსპერტო- კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი აღჭურვილობა გადაეცა

ევროკავშირის დაფინანსებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო-
კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი
აღჭურვილობა გადაეცა

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და
უკრაინისა მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის მიერ განხორციელებული
პროექტის ფარგლებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი,
საექსპეტო-კრიმინალისტიკური ახალი აღჭურვილობა მიიღო.

პროექტის ფარგლებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საექსპერტო-კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტს სპეციალური აღჭურვილობისა და
კომპლექტაციის ორი მიკროავტობუსი გადმოეცა, რომელიც ქიმიური, ბიოლოგიური და
ბირთვულ-რადიაციული საფრთხეების აღმოჩენის, იდენტიფიცირებისა და გაზომვების
სპეციალური ლაბორატორიულ სისტემებს მოიცავს.

აღჭურვილობა საშუალებას იძლევა, მოხდეს ქიმიური, ბიოლოგიური,
ბირთვულ-რადიაციული საფრთხეების იდენტიფიცირება, რისკის შემცველი
შემთხვევის ადგილის დათვალიერება და მტკიცებულებების ამოღება-დამუშავება.
ასევე, აღჭურვილობა მოიცავს სპეციალურ ლაბორატორიულ სისტემებს, სწრაფი
იდენტიფიცირების ტესტებს, რადიაციის ფონის განმსაზღვრელ დოზიმეტრებს და
სხვა სპეციალურ საშუალებებს, რომელთა გამოყენებით შესაძლებელია აღნიშნული
საფრთხეების აღმოჩენა და იდენტიფიცირება.

აღსანიშნავია, რომ სპეციალურ მიკროავტობუსებში დამონტაჟებული ქიმიური და
რადიაქტიული ნივთიერებების მაიდენტიფიცირებელი ხელსაწყოები, საშუალებას
იძლევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური
დეპარტამენტის მიერ შემთხვევის ადგილზევე ჩატარდეს პირველადი კვლევა.

თაიმერი timer.ge
ავტ.: თაიმერი timer.ge აპრილი 4, 2019 19:28