2020 წლის 1 ივლისიდან პოლიციელებს ხელფასი 125 ლარით გაეზარდათ

admin
ავტ.: admin ივლისი 1, 2020 13:30

2020 წლის 1 ივლისიდან პოლიციელებს ხელფასი 125 ლარით გაეზარდათ

შინაგან საქმეთა სამინისტროში გრძელდება თანამშრომლების სოციალური
პირობების გაუმჯობესების პროცესი. 2020 წლის 1 ივლისიდან პოლიციელებს
ხელფასი 125 ლარით გაეზარდათ.
უწყების გამართული ფუნქციონირების, მართლწესრიგისა და საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის უმნიშვნელოვანესია ადამიანური რესურსების
მართვის ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. ამ ეტაპისთვის დანერგილია
ანაზღაურებადი სტაჟირების სისტემა, რაც სამინისტროში ახალი და მოტივირებული
კადრების მოზიდვას ემსახურება.
გარდა ამისა, სამინისტროში აქტიურად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული
განახლების პროცესი, რაც თანამშრომლების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზეა
ორიენტირებული.
სისტემაში განხორციელებული აქტივობები სამინისტროს თანამშრომლების სამუშაო
პირობების კიდევ უფრო გაუმჯობესებას და მოტივაციის ამაღლებას ემსახურება.

admin
ავტ.: admin ივლისი 1, 2020 13:30