ლევან ბობოხიძესთან დაკავშირებულ საქმეზე მორიგ განცხადებას ავრცელებს სასჯელაღსრულების სამინისტრო

თაიმერი timer.ge
ავტ.: თაიმერი timer.ge ივლისი 29, 2015 08:24

ლევან ბობოხიძესთან დაკავშირებულ საქმეზე მორიგ განცხადებას ავრცელებს სასჯელაღსრულების სამინისტრო

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს განცხადებასლევან ბობოხიძესთან დაკავშირებულ საქმეზე მორიგ განცხადებას ავრცელებს სასჯელაღსრულების სამინისტრო. უწყება არ იზიარებს ზვიად ქორიძის მოსაზრებას და განმარტავს, რომ პენიტენციური დაწესებულება მოკლებულია შესაძლებლობას, შეწყალების საკითხთა კომისიის მოთხოვნის გარეშე, საკუთარი ინიციატივით, გასცეს ინფორმაცია.“თაიმერი” უცვლელად გთავაზობთ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს განცხადებას.

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო, სამწუხაროდ, ვერ გაიზიარებს შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის 2015 წლის 27 ივლისის პასუხს უწყების ოფიციალურ პოზიციაზე მსჯავრდებულ ბობოხიძის შეწყალების საქმესთან დაკავშირებით და განმარტავს, რომ პენიტენციური დაწესებულება მოკლებულია შესაძლებლობას შეწყალების საკითხთა კომისიის მოთხოვნის გარეშე, საკუთარი ინიციატივით, გასცეს ინფორმაცია, მაშინ როდესაც მისთვის უცნობია, როდის განიხილება კონკრეტული პირის საქმე შეწყალებასთან დაკავშირებით. აღნიშნულის განხორციელება შეუძლებელია შემდეგი გარემოებების გათვალისწინებით:

1. შეწყალების წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 27 მარტის №120 ბრძანებულება კონკრეტულად არ განსაზღვრავს შეწყალების საკითხის განხილვის პროცედურის ვადას. ხოლო საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-3 მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად შეწყალების საკითხთა კომისიის საქმიანობაზე არ ვრცელდება ამავე კოდექსის მე-100 მუხლით დადგენილი გადაწყვეტილების მიღების ერთთვიანი ვადა, რომელიც სტანდარტულია სახელმწიფო ორგანოებისთვის. აქედან გამომდინარე, პენიტენციური დაწესებულებისთვის თეორიულად წინასწარ უცნობია რა პერიოდის განმავლობაში განიხილება ამა თუ იმ მსჯავრდებულის საქმე და შესაბამისად, რა პერიოდის განმავლობაში მოქმედებსვალდებულება შეწყალების საკითხთა კომისიისთვის ამ კონკრეტული მსჯავრდებულის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე.

2. შეწყალების საკითხთა კომისია პრაქტიკაში წინასწარ არასოდეს აცნობებს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და პენიტენციურ დაწესებულებებს მის მიერ ამა თუ იმ მსჯავრდებულის შეწყალების საკითხის განხილვის თარიღს. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს კომისიის უარყოფითი გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება უსისტემოდ და არათანამიმდევრულად. აღნიშნული, თავის მხრივ, უკარგავს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მიმდინარე და გასულ თვეებში განსახილველი საქმეების სათანადო კონტროლის შესაძლებლობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაბამის მოთხოვნის გარეშე, შეწყალების საკითხთა კომისიისთვის დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების მექნიზმი არ არსებობს. სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და პენიტენციურ დაწესებულებებს აღსასრულებლად ეგზავნება საქართველოს პრეზიდენტის სამართლებრივი აქტი ამა თუ იმ მსჯავრდებულის შეწყალების თაობაზე და ამ გზით უწყება იღებს ინფორმაციას, განიხილა თუ არა კომისიამ კონკრეტული მსჯავრდებულის შეწყალების საკითხი.

რაც შეეხება კონკრეტულად მსჯავრდებულ ბობოხიძის საკითხს, მისი შეწყალება მოხდა საქართველოს პრეზიდენტის 2014 წლის 27 მარტის №120 ბრძანებულებით დადგენილი სტანდარტული პროცედურის დაუცველად, გამონაკლისის საფუძველზე. ამ შემთხვევაში, შეწყალების წესის მე-7 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, შეწყალების საკითხთა კომისია, რომელიც პასუხისმგებელია პრეზიდენტის წინაშე მის მიერ გაცემულ რეკომენდაციაზე, ვალდებული იყო სრულყოფილად გამოეკვლია ყველა ფაქტობრივი გარემოება და კიდევ ერთხელ გადამოწმების მიზნით საკუთარი ინიციატივით გამოეთხოვა დამატებითი ინფორმაცია. შეწყალების საკითხთა კომისია, როგორც საქმეზე გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო, უნდა იყოს დაინტერესებული , რომ მსჯავრდებულთა შეფასებისას თითოეულ მათგანზე ფლობდეს სრულყოფილ და ობიექტურ ინფორმაციას და დანაშაულის პრევენციის მიზნით ვალდებულია ითვალისწინებდეს ყველა შესაძლო რისკს.

აქედან გამომდინარე, იმის გამო, რომ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და პენიტენციური დაწესებულებებისთვის ობიექტურად შეუძლებელია შეწყალების საკითხთა კომისიის საქმიანობის პროცედურებისა და ვადების განჭვრეტა როგორც თეორიულად, ბუნდოვანი რეგულაციებიდან გამომდინარე, ისე პრაქტიკული არათანამიმდევრული მიდგომების გათვალისწინებით, პენიტენციური დაწესებულებები შეწყალების კომისიას დამატებით ინფორმაციას აწვდიან მხოლოდ მოთხოვნის შემთხვევაში. თუმცა საყურადღებოა, რომ შეწყალების საკითხთა კომისიის მხრიდან აღნიშნულ საკითხზე პრეტენზია ან ამ მექანიზმის დახვეწის ინიციატივა არასდროს გამოთქმულა.

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო კვლავ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ იგი არ წარმოადგენს მხარეს მსჯავრდებულთა შეწყალების საკითხის განხილვის პროცესში და პენიტენციურ დაწესებულებებთან ერთად ახორციელებს მხოლოდ შეწყალების საკითხთა კომისიის ტექნიკური დავალების შესრულებას.

ამასთანავე, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო გამოთქვამს მზადყოფნას მჭიდროდ ითანამშრომლოს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან და შეწყალების საკითხთა კომისიასთან შეწყალების პროცედურების მომწესრიგებელი რეგულაციების შემდგომი დახვეწისა და შეწყალების პროცესის უფრო მეტი გამჭვირვალობისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფის მიზნით–ნათქვამია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს განცხადებაში

თაიმერი timer.ge
ავტ.: თაიმერი timer.ge ივლისი 29, 2015 08:24

Google სტატისტიკა


3,436
ვიზიტორი
დღეში
Powered By Google Analytics