ჯაფარიძე: სახეზეა პოლიციის ნგრევა, ბრუნდება შევარდნაძის დრო


Clique na imagem, para iniciar o vídeo